Dungeon World

Sessie 1

De eerste sessie, waarin we kennis maken met Bambo, Alys en de naamloze druide.

View
Sessie 2

Waarin de bard Serafijn zich bij de groep voegt.

View
Sessie 3

Naar de elfen ruines

View
Sessie 4

Naamloze heeft een visioen over de elven bibliotheek.

View
Sessie 5

Verder naar het noorden, over het pad langs de rivier.

View
Sessie 6

Dorpje in elfen/dwergenstijl, lang vervallen.

Een soort van hoeve, rook kringelt omhoog.

Belin Irontoe

View
Sessie 7

Naamloze zoekt (en krijgt) een visioen.

View
Sessie 8

Visioen van Naamloze

View
Sessie 9

.

View
Sessie 10

.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.